Zarząd

Członkowie zarządu - dostęp autoryzowany

Uchwałą delegatów podjętą podczas walnego zebrania w dniu 21.10.2016 r. podczas XLII Zjazdu Stowarzyszenia w Przemyślu, wybrano Zarząd w składzie:

Prezes: P. Marzenna Modrzewska-Michalczyk - Lublin

Wiceprezesi:


P. dr Henryk Zasępa - Łowicz
P. Tomasz Dziumak - Przemyśl

Skarbnik:

P. Marcin Węgłowski - Solec n/Wisłą

Sekretarz:

P. Jan Bołtuć - Łódź

Członkowie:

P. Małgorzata Cydejko - Warszawa
P. Katarzyna Góralska - Płock
P. Radosław Kluza - Mielec
P. Jadwiga Skolmowska - Tarnów

Komisja Rewizyjna:P. Piotr Wanat - Rzeszów
P. Anna Golik - Pińczów
P. Ryszard Józefczyk - Krosno


Honorowy Sekretarz:
  • P. Elżbieta Malińska - Łódź

Honorowi członkowie:
  • P. Jerzy Jałoszyński - Nysa Kłodzka
  • P. Włodzimierz Losik - Trzemeszno
  • P. Jacek Skiba - Ostrów Wielkopolski
  • P. Tadeusz Zombirt - Płock