Ogłoszenia
P O D Z I Ę K O W A N I E
=====================
Serdecznie dziękujemy organizatorom XLIV Zjazdu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, w szczególności P. Dyrektorowi Wiesławowi Łupinie, wicedyrektorom: P. Annie Rumińskiej i P. Lechowi Witkowskiemu, nauczycielom: P. Tomaszowi Wardowskiemu i P. Wojciechowi Zambrzyckiemu za pełne zaangażowanie i bardzo atrakcyjny program zjazdu. Jesteśmy pod wrażeniem osiągnięć naukowo-wychowawczych, tradycji szkolnych w tym "różyczkowania" maturzystów, warunków do uprawiania sportu w szkole, rozwijania pasji astronomicznych w astrobazie, profesjonalizmu wokalno-tanecznego Grupy Teatralnej.
Urzekło nas piękno Doliny Drwęcy i Pojezierza Brodnickiego ze 101 jeziorami, obdarzonymi bogactwem flory i fauny.
Życzymy szkole "Filomatów" kolejnych sukcesów edukacyjnych oraz dalszej owocnej współpracy z władzami miasta i powiatu.


1. Harmonogram następnych zjazdów.2. Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego.

Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481